Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_226_152_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_6a.jpg

Strzelec wyborowy (snajper). No. 47 Royal Marines Commando. 1. Strzelec wyborowy jest czymś więcej niż przeciętnie dobrym strzelcem zaopatrzonym w normalny kb.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło SRH PSZ

 

 

I tak: a) Musi on strzelać bardzo celnie. b) Musi być uzbrojony w specjalną broń precyzyjną, z którą powinien być bardzo dobrze obeznany. c) Musi być dobrze wyszkolony w służbie polowej, a zwłaszcza w maskowaniu się i wykorzystywaniu terenu do podchodzenia. d) Musi być żołnierzem odważnym, przedsiębiorczym i cierpliwym. (…) a) Musi on być zdolny do oddania celnego strzału w czterech wypadkach na pięć, strzelając za każdym razem do innego celu, do tarczy o wielkości dolnej części głowy ludzkiej, na każdą odległość do 350 yardów [około 320 metrów], nawet w niekorzystnych warunkach oświetlenia i niezależnie od pogody. (…) b) Musi on umieć nękać celnym ogniem z odległości 1000 yardów [około 914 metrów] grupki oraz pojedynczych żołnierzy npla, którzy są na tyle nieostrożni, że ukażą się w obrębie jego pola obserwacji. (…) przy dobrym szczęściu powinien trafić dość często nawet na jeszcze dalsze odległość - notowano wypadku trafienia na odległość 1700 yardów [około 1554 metrów]. W ten sposób strzelcy wyborowi nie tylko będą panować nad miedzypolem (no man’s land), ale w pewnym stopniu również i nad rejonem zajętym naprawdę przez npla. c) Mając możliwość obserwowania działalności npla, strzelec wyborowy powinien być w stanie meldować o ruchach npla w sposób jasny i dokładny, przez co działać będzie w pewnych okolicznościach jako dodatkowe „oko” baonowego oficera informacyjnego.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_1a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_2a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_10a.jpg

 

 

(…) [Kandydatem do szkolenia na strzelca wyborowego może być celny strzelec to jest żołnierz], który w 9 razach na 10, potrafi wszystkimi 5 strzałami uzyskać skupienie o średnicy 4 cale [około 10 cm] ze zwykłego kb, na odległość 500 yardów [około 457 metrów], a skupienie jeszcze lepsze w 4 lub 5 wypadkach na 10 (…). Musi on mieć dobry wzrok i czujny słuch, musi być lepszy w ocenie odległości od przeciętnego żołnierza i musi umieć ocenić poprawkę na kierunek w zależności od siły wiatru z dokładnością większą niż przeciętna. (…) Strzelec wyborowy musi być cierpliwy, może się zdarzyć, że będzie musiał czekać godzinami, zanim zdarzy się sposobność zabicia npla. Musi wiedzieć, jak szukać swej ofiary, za czym patrzeć i gdzie patrzeć. (…) Żadne niezwykłe zjawisko, okoliczności ani zdarzenie nie powinno ujść jego uwadze (…). W pewnych okolicznościach strzelec wyborowy może się znaleźć w sytuacji, która wymagać będzie od niego wielkiego wysiłku fizycznego; leżenie przez cały dzień bez przerwy w jednym miejscu, czasem nawet i bez ruchu i stałej koncentracji uwagi przez cały ten czas.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_3a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_4a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_5a.jpg

 

 

4. Strzelec wyborowy posiada sprzęt specjalny (Equipment Sniping Rifle), składający się z następujących części: a) specjalnie dobrany i dostosowany kb [Lee-Enfield] nr 4, do którego dołączona jest, b) lunetka celownicza nr 32, obecnie używa się typu Mk I, ale wkrótce znajdzie się nowy, lepszy typ Mk II, c) lornetka polowa znana pod nazwą: „Telescope Scout Regt” [Telescope Scout Regiment Mk. II]. Luneta celownicza daje powiększenie 3-krotne, podczas gdy lornetka polowa, wspomnianego typu, przeznaczona do obserwacji daje powiększenie 22-krotne. Głównym zadaniem lornetki celowniczej nie jest powiększanie celu, a raczej uczynienie go wyraźniejszym w warunkach bojowych przy złym oświetleniu itp., oraz sprowadzenia celu i muszki do tej samej płaszczyzny ogniskowej, co umożliwia strzelcowi równoczesne nastawienie na ostro soczewki oka na dwa przedmioty, znajdujące się na różnych odległościach, a mianowicie celu i muszki. Innym powodem dla którego przewiduje się osobną lornetkę polową dla strzelca wyborowego jest to, że powinien on mieć przy sobie, o ile to możliwe, drugiego strzelca wyborowego lub też co najmniej jakiegoś dobrego obserwatora, który obserwowałby wyniki strzelania i odciążał go w ten sposób od stałego wysiłku ciągłej czujności przez długie okresy, gdy oczekuje on sposobności oddania strzału.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_10a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_7a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_8a.jpg

 

 

(…) Zasadniczym typem sprzętu strzelca wyborowego jest kb [Lee-Enfield] nr 4, Mk I (T) z lunetą celowniczą nr 32, W użyciu mogą się znaleźć również niewielkie ilości kb nr 3 (wz. 14) z lunetką celowniczą wz. 1918, względnie kb nr 3 (wzór 14) z lunetką celowniczą ALDIS, ale są one przestarzałe (…). Karabin i lunetka celownicza są do siebie wzajemnie dostosowane - nie można ich odłączać od siebie i należy traktować je jako jedną całość. (…) [Ponieważ] każdy nabój wystrzelony w czasie szkolenia zmniejsza celność i „długość życia” kb strzelca wyborowego (…) należy ograniczyć liczbę strzałów z takiego karabinu w czasie szkolenia do minimum, tyle ile potrzeba, aby nauczyli się oni obchodzenia z lunetką celowniczą, zerowania kb zarówno przy pomocy lunetki, jak i za pomocą normalnego celownika (…). Wszelkie inne ćwiczenia w postawach strzeleckich, w strzelaniu na skupienie, strzelaniu podchwytowym i w strzelaniu mającym na celu zachowanie dobrego strzelca w formie - powinien strzelec wyborowy przeprowadzić przy użyciu zwykłego kb. (…) O ile możności strzelec wyborowy powinien używać amunicji zawsze tej samej produkcji, a o ile to możliwe, także i amunicji z tego samego okresu, jak ta amunicja, której używał przy strzelaniu ćwiczebnym i przy zerowaniu swojego kb.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_9a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_11a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Strzel_W_comand_strzW_12a.jpg

 

 

Zdjęcia: Jurek Szcześniak Stowarzyszenie PSZnZ

 

 

Przytoczone fragmenty pochodzą z dokumentu (Praca strzelca wyborowego (snajpera)) zamieszczonego na stronach: 19-22, w jednym z tomów publikacji - autorstwa Pana Bogusława Polaka - poświęconej Bitwie o Monte Cassino. Niestety część notatek zapodziałem i nie potrafię obecnie wskazać poprawnej nazwy tej publikacji. Autora i zainteresowanych źródłem przepraszam. Uzupełnienia - w nawiasach kwadratowych - pochodzą ode mnie.

 

Autor: Jurek Szcześniak

 

Dodajmy, że No. 47 Royal Marines Commando, było przez pewien czas podporządkowane 1 Polskiej Dywizji Pancernej.

                                                                                                     Przypisek: Maciej Tomaszewski

 

 

Czytaj więcej na Facebook o Stowarzyszeniu Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 
 

 

 
 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.