Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Muzea, pomniki walki i męczeństwa (Polska)

san_vittore.jpg

"Stałe badanie okolic i najbliższego zaplecza pola bitwy o Monte Cassino pozwala odnaleźć miejsca zasługujące na wyjątkowe upamiętnienie ze względu na ponadczasowy zapis, jaki pozostawili dla potomnych żołnierze 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa."

Oryginalny materiał archiwalny magazynu: Nasz Świat (nr 18, 01-15 października 2011)

Bardzo dziękujemy autorowi artykułów panu Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Przeczytaj cały oryginalny artykuł (pdf) Polski cmentarz wojenny w San Vittore del Lazio 1944-1945, magazyn Nasz Świat nr 18, 01-15 października 2011

pcw1.jpg

"Podczas trwającej bitwy o Monte Cassino oraz w najbliższym okresie po jej zakończeniu, poległych i zmarłych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego chowano bezpośrednio na polu walki w masywie górskim stanowiącym przedmiot natarcia, jak i na specjalnie utworzonych cmentarzach prowizorycznych na najbliższym zapleczu frontu - dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich w San Vittore del Lazio i 5. Kresowej Dywizji Piechoty w Acquafondata."

"Utrzymujące od października 1943 r. rejon miasteczka Acquafondata oddziały niemieckie wycofały się, w nocy z 12 na 13 stycznia 1944 r. z ostatnich pozycji obronnych na Monte Monna Casale i Monte Monna Acquafondata. Za nimi wkroczyły pododdziały 3. Dywizji Piechoty Algierskiej, mające następnie zadanie opanowania przyczółków w dolinie rzeki Rapido, na przedpolu masywu górskiego Monte Cassino – Monte Cairo."

Oryginalny materiał archiwalny magazynu: Nasz Świat (nr 19, 01-15 listopada 2013)

Bardzo dziękujemy autorowi artykułów panu Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Przeczytaj cały oryginalny artykuł (pdf) Polski Cmentarz Wojskowy w Acquafondata 1944-1945. Cz. I, magazyn Nasz Świat (nr 19, 01-15 listopada 2013)

obchody.jpg

"Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie"

"18 maja w godzinach przedpołudniowych na polskim Cmentarzu Wojennym Monte Cassino u stóp opactwa benedyktyńskiego, z którego przed wiekami zaniesiono chrześcijaństwo do Polski, poczęli gromadzić się przybyli z całego świata pielgrzymi..."

Oryginalny materiał archiwalny magazynu: Nasz Świat (nr 11, 01-15 czerwiec 2009)

Bardzo dziękujemy autorowi artykułów panu Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Przeczytaj cały oryginalny artykuł (pdf) Obchody 65. rocznicy Bitwy o Monte Cassino, magazyn Nasz Świat nr 11, 01-15 czerwiec 2009

pcw2.jpg

"Podczas trwającej bitwy o Monte Cassino oraz w najbliższym okresie po jej zakończeniu, poległych i zmarłych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego chowano bezpośrednio na polu walki w masywie górskim stanowiącym przedmiot natarcia, jak i na specjalnie utworzonych cmentarzach prowizorycznych na najbliższym zapleczu frontu - dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich w San Vittore del Lazio i 5. Kresowej Dywizji Piechoty w Acquafondata."

"Przygotowanie cmentarzy i innych miejsc tymczasowego pochówku poległych, w tym pojedynczych mogił powierzono żoł - nierzom z jednostek biorących udział w bitwie oraz pomocniczo ludności miejsco - wej. Pogrzeby i msze żałobne odprawiano zgodnie z wyznaniem poległych, w czym pomocna była ewidencja kwatermistrzow - ska. W bezpośrednich odczytach kierowa - no się też danymi umieszczanymi na nie - śmiertelnikach żołnierskich."

Oryginalny materiał archiwalny magazynu Nasz Świat (nr 20, 16-30 listopada 2013)

Bardzo dziękujemy autorowi artykułów panu Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Przeczytaj cały artykuł (pdf)Polski Cmentarz Wojskowy w Acquafondata 1944-1945. Cz. II, magazyn Nasz Świat nr 20, 16-30 listopada 2013

bolonia.jpg

„Ai Liberatori che primi entrarono in Bologna 21 aprile 1945 – per benem erenza”

"Tegoroczne obchody rocznicowe zaszczycili obecnością weterani walk, przedstawiciele władz i urzędów przybyłych z Polski (Senatu RP, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego we Włoszech (Ambasady RP w Rzymie i Konsulatu Generalnego w Mediolanie) oraz przedstawiciele władz lokalnych Bolonii oraz włoskiego Ministerstwa Obrony..."

Materiał archiwalny magazynu: Nasz Świat (nr 9, 01-15 maja 2010)

Bardzo dziękujemy autorowi artykułów panu Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Czytaj cały oryginalny artykuł (pdf)65. ROCZNICA WYZWOLENIA BOLONII, Nasz Świat nr 9, 01-15 maja 2010