Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_226_157_16777215_00_images_naszswiat_fotki_pcw1.jpg

"Podczas trwającej bitwy o Monte Cassino oraz w najbliższym okresie po jej zakończeniu, poległych i zmarłych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego chowano bezpośrednio na polu walki w masywie górskim stanowiącym przedmiot natarcia, jak i na specjalnie utworzonych cmentarzach prowizorycznych na najbliższym zapleczu frontu - dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich w San Vittore del Lazio i 5. Kresowej Dywizji Piechoty w Acquafondata."

"Utrzymujące od października 1943 r. rejon miasteczka Acquafondata oddziały niemieckie wycofały się, w nocy z 12 na 13 stycznia 1944 r. z ostatnich pozycji obronnych na Monte Monna Casale i Monte Monna Acquafondata. Za nimi wkroczyły pododdziały 3. Dywizji Piechoty Algierskiej, mające następnie zadanie opanowania przyczółków w dolinie rzeki Rapido, na przedpolu masywu górskiego Monte Cassino – Monte Cairo."

Oryginalny materiał archiwalny magazynu: Nasz Świat (nr 19, 01-15 listopada 2013)

Bardzo dziękujemy autorowi artykułów panu Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Przeczytaj cały oryginalny artykuł (pdf) Polski Cmentarz Wojskowy w Acquafondata 1944-1945. Cz. I, magazyn Nasz Świat (nr 19, 01-15 listopada 2013)