Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_222_141_16777215_00_images_naszswiat_fotki_pcw2.jpg

"Podczas trwającej bitwy o Monte Cassino oraz w najbliższym okresie po jej zakończeniu, poległych i zmarłych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego chowano bezpośrednio na polu walki w masywie górskim stanowiącym przedmiot natarcia, jak i na specjalnie utworzonych cmentarzach prowizorycznych na najbliższym zapleczu frontu - dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich w San Vittore del Lazio i 5. Kresowej Dywizji Piechoty w Acquafondata."

"Przygotowanie cmentarzy i innych miejsc tymczasowego pochówku poległych, w tym pojedynczych mogił powierzono żoł - nierzom z jednostek biorących udział w bitwie oraz pomocniczo ludności miejsco - wej. Pogrzeby i msze żałobne odprawiano zgodnie z wyznaniem poległych, w czym pomocna była ewidencja kwatermistrzow - ska. W bezpośrednich odczytach kierowa - no się też danymi umieszczanymi na nie - śmiertelnikach żołnierskich."

Oryginalny materiał archiwalny magazynu Nasz Świat (nr 20, 16-30 listopada 2013)

Bardzo dziękujemy autorowi artykułów panu Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Przeczytaj cały artykuł (pdf)Polski Cmentarz Wojskowy w Acquafondata 1944-1945. Cz. II, magazyn Nasz Świat nr 20, 16-30 listopada 2013