Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_164_123_16777215_00_images_2_1KM_DSC00731.jpg

Samochód pancerny wz.28, którego dostawy dopiero co ukończono, bo produkowany był jeszcze w 1930 r., dla projektanta kutra typu K.M. w początkach 1931 r., był zapewne szczytem techniki. Skrót K.M. oznacza Kuter Meldunkowy.

 

 

 

 

 

zas_mini_super_T.png

 

b_300_0_16777215_00_images_2_1KM_P_11_190.jpgautor: Maciej Tomaszewski 

 

 

Nowe pojazdy zostały początkowo bardzo dobrze przyjęte w szwadronach samochodów pancernych. Dopiero później wyszły na jaw problemy z nadmiernie zużywającymi się podwoziami półgąsienicowymi, co spowodowało w 1933 r. podjęcie decyzji o ich przebudowie na kołowy model oznaczony wz.34.

 

Zamieszczony tu plan kutra K.M. datowany jest na 3 lutego 1931 r. Projektant najwyraźniej zainspirował się nowym samochodem pancernym i zapewne chciano też wykorzystać już istniejące rozwiązania konstrukcji opancerzenia z uzbrojeniem. Na rysunku narysowano jednak inny, większy silnik niż miały nasze samochody pancerne wybudowane na podwoziu Citroën-Kegresse B2 10CV. Widać to dobrze przy porównaniu rysunku kutra z przekrojem samochodu pancernego. Także zbiornik paliwa zmienił miejsce i na kutrze zaplanowano dużo większy zbiornik w części rufowej.

 

b_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00724.jpgb_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00725.jpgb_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00726.jpg

 

b_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00729.jpgb_300_0_16777215_00_images_2_1KM_fik_3.jpgb_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00731.jpg

 

b_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00732.jpgb_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00733.jpgb_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00734.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00735.jpgb_300_0_16777215_00_images_2_1KM_DSC00750.jpg

Istnieje jednak poważna różnica w rysunku kutra i opisie tego kutra, gdyż na rysunku wyraźnie narysowano karabin maszynowy Hotchkiss wz.25, jaki stosowano w naszych samochodach pancernych, gdy w specyfikacji kutra jest mowa o ręcznym karabinie maszynowym. Ostatecznie kutrów według tego projektu nie zrealizowano.

 

b_300_0_16777215_00_images_2_1KM_sp_5b.jpg

 

 

W czasopiśmie Żołnierz Polski ukazała się kiedyś informacja, że według tego projektu wybudowano kutry meldunkowe KM-12, KM-13,KM -14, KM-15. Faktycznie jednak, kutry te wyglądały jak na zdjęciu powyżej. Posiadały opancerzoną kazamatę, ale bez wieżyczki z uzbrojeniem. Jeden ckm umieszczony był z przodu nadbudówki a drugi na odkrytym stanowisku w części rufowej wyposażonym w tarczę pancerną. Na zdjęciu uzbrojenia nie ma, gdyż są to jednostki zdobyte przez Niemców, które później używali do działań okupacyjnych.

 

 

 

 

Dane kutra typu K.M. według specyfikacji i jego planu.

Wyporność:

4,7 tony

Długość całkowita (bez steru):

1030 cm

Szerokość całkowita:

170 cm

Wysokość od dna do szczytu wieżyczki:

200 cm

Wysokość kadłuba na burcie:

100 cm

Zanurzenie:

50 cm

Osłona pancerna stanowisk bojowych załogi, uzbrojenia i silnika:

10 mm

Pas pancerny wzdłuż wodnicy:

10 mm

Silnik:

benzynowy

Sterowanie:

zwykłe

Urządzenie kotwiczne:

jedno zwykłe urządzenie kotwiczne

Rejon działania: 10 godzin pełnego biegu czyli:

300 km

Szybkość:

30 km/h

Pozostałe:

1 latarnia Ratjera

Załoga:

3 ludzi

Uzbrojenie główne:

1 rkm z ostrzałem 360 stopni

Uzbrojenie załogi:

2 kbk

   

 

zas_mini_super_T.png

 

Bibliografia

Historyczne dokumenty i rysunki techniczne z archiwum Wojskowego Biura Historycznego (kiedyś CAW).