Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_166_124_16777215_00_images_Martyrologia_kal_1.jpg

 

Kalety to obecnie wieś na Białorusi w pobliżu Grodna przy zbiegu granic z Polską i Litwą. W okresie międzywojennym w Kalety były siedzibą 3 kompanii batalionu KOP „Sejny”.

 

Zdjęcia przedstawiają stan mogiły z 5 lipca 2009 r. Fot. Mariusz Proskień (Zabytki kultury polskiej na Białorusi, Litwie i Łotwie).

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski  

 

b_300_0_16777215_00_images_Martyrologia_kal_2.jpg

Po agresji sowieckiej w rejonie Kalet, Wólki Rządowej i Spoćkin, oddziały batalionu KOP „Sejny” w dniach 21-23 września 1939 r., toczyły walki z oddziałami sowieckimi wspartymi 18 czołgami, 1 samochodem pancernym i plutonem ckm. Walki pozwoliły wycofać się ok 3000 żołnierzy z GO „Narew” w kierunku granicy z litwą, dzięki czemu uniknęli oni sowieckiej niewoli. Podczas zaciętych walk sowieci ponieśli znaczne straty w tym 5 czołgów.
 
22 września w Kaletach wojska sowieckie zaskoczył polski oddział. Polacy chcieli się poddać, lecz nie potraktowano ich jak jeńców. Zazwyczaj Rosjanie wybierali z oddziałów jeńców polskich oficerów i tylko ich zabijali. Tym razem, najwyraźniej z zemsty za opór, zabili także żołnierzy. 23 września w lesie nieopodal wsi, strzałem w tył głowy Rosjanie zamordowali 40 jeńców. Ludność pochowała ich w 5 zbiorowych mogiłach pod lasem.
 
W 1989 r. odbyła się ekshumacja i zwłoki żołnierzy przeniesiono na miejscowym cmentarzu do zbiorowej mogiły. Mogiła znajduje się jednak na Białorusi a Rosjanie nie zgodzili się by na tablicy pamiątkowej zostało napisane, że jeńcy zostali przez nich zamordowani. W związku z tym na mogile żołnierzy Batalionu KOP „Sejny” napisano:
 
TYM CO UMARLI I TYM KTÓRZY ŻYJĄ / ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W KALETACH 23 WRZEŚNIA 1939 ROKU / RODACY
 
W ten sposób zbrodnia nie nazwana została zbrodnią a zakłamanie rosyjskie nie zmieniło się po dziś dzień. 
 

Link do strony pana Mariusza Proskień: Zabytki kultury polskiej na Białorusi, Litwie i Łotwie

Zabytki kultury polskiej na Białorusi, Litwie i Łotwie