Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

schematy_piechota.png Włoska drużyna strzelców (Squadra Fucilieri) w 1939 r.

Autor: Maciej Tomaszewski 

b_480_987_16777215_00_images_schematy_druz_t_army_II.png

Żołnierze włoscy w Rosji.
Żołnierze włoscy w Rosji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczebność drużyny podawana jest jako 2 osobowe dowództwo i 16 żołnierzy plus 2 karabiny maszynowe. Podczas wojny liczebność drużyny powiększyła się do 20 żołnierzy. Liczebność włoskiej drużyny strzelców nie odbiegała wiele od polskiej drużyny strzeleckiej w chwili wybuchu wojny, ale zasadniczą różnicą, było występowanie we włoskiej drużynie dwóch obsług rkm. Drużyna dzieliła się w ten sposób na część strzelecką i karabinów maszynowych. Wyjątkowym włoskim rozwiązaniem był fakt, że pluton strzelców miał tylko dwie drużyny, przez co te ostatnie zasługują na miano półplutonów. Nie zmieniło się to do podpisania zawieszenia broni. Jednak nawet później włosi trzymali się podziału plutonu na dwie drużyny, np. w wojskach walczących u boku aliantów, choć przyjęły one generalnie angielską organizację i większość uzbrojenia i wyposażenia o czym napiszemy w artykule dotyczącym tych wojsk.

 

 

Stanowisko żołnierzy z dywizji Parma na Kulnakes w dzisiejszej Albanii
Stanowisko żołnierzy z dywizji Parma na Kulnakes w dzisiejszej Albanii

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Z regulaminu wojsk włoskich:
"La guida di destra (o di sinistra) si volge nella direzione indicata dal comandante, rallentando alquanto l'andatura se in marcia; i soldati della prima riga, obliquando a destra (od a sinistra), vanno di corsa ad allinearsi con la guida: quelli delle righe retrostanti vanno, con movimenti analoghi, a disporsi dietro i corrispondenti uomini della riga antistante."
 
"6) assume la formazione di fianco, in direzione perpendicolare alla precedente, al comando:
fianco destr (o sinistr) - DESTR (o SINISTR).
Tutti si volgono contemporaneamente nella nuova fronte, nel modo indicato al n. 25 dell'istruzione individuale.
Volendo far conservare la precedente direzione si comanda: fianco destr (o sinistr) e per fila sinistr (o destr) -MARC'.
Volendo far assumere la direzione opposta si comanda: fianco destr (o sinistr) e per fila destr (o sinistr) - MARC'.
Tutti eseguono contemporaneamente il movimento di fianco, poscia le righe eseguono successivamente il movimento per fila, nel modo descritto nei precedenti numeri per i singoli movimenti."

 

 

Czytaj oraganizacja wojsk włoskich

Czytaj organizacja wojsk polskich

Czytaj organizacja wojsk na świecie

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.