Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

schematy_piechota.png Dowództwo włoskiej dywizji piechoty

Autor: Maciej Tomaszewski  

 

Dowództwo Dywizji 

 
Sztab dywizji
 
Dowódca Dywizji
 
Biuro szefa sztabu
  • Sekcja operacyjna i obsługi
  • Sekcja informacji
  • Sekcja personalna i sekretariat 
 
Urząd Zdrowia
 
Biuro intendentury
 
Biuro hippiczne i weterynarii
 
Urząd Chemii
 
 
-------------------------------------------------- ------------------------------
 

Kwatera główna dywizji

 
Kompania dowodzenia dywizji
  • 2 sekcje mieszane karabinierów (2 fuc. Mtr. Od 6,5)
Oddział samochodowy dowództwa dywizji
 
Poczta polowa 
 
 
-------------------------------------------------- ------------------------------
 
Skład: 267 (24 oficerów, 33 podoficerów, 210 żołnierzy)
 
Uzbrojenie: 6 karabinów maszynowych 6,5 mm
 
Transport: 25 samochodów ciężarowych, 8 samochodów, 25 motocykli, 30 rowerów, 3 konie
 
 
 
 

Czytaj więcej o organizacji wojsk włoskich

Czytaj więcej o organizacji wojsk polskich

Czytaj więcej o organizacji wojsk na świecie