Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

sch_kaw.png

W lipcu 1941 r. 3 Dywizja Szybka "Principe Amedeo Duca d'Aosta" (3ª Divisione Celere "Principe Amedeo Duca d'Aosta") została włączona do Włoskiego Korpusu Ekspedycyjnego w Rosji (Corpo di Spedizione Italiano in Russia czyli w skrócie CSIR).

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

Dywizje włoskie wysłane do Rosji nie miały standardowego składu, takiego jak dywizje pozostałe we Włoszech czy prowadzącymi działania okupacyjne a później walczące w Jugosławii z partyzantami. Można to prześledzić porównując ten schemat z pozostałymi dywizjami szybkimi z tego okresu.
 
Przez rok aż do 15 marca 1942 r., gdy 3 Dywizja Szybka stała się dywizją w pełni zmotoryzowaną, dywizja prowadziła intensywne działania w Rosji, jako jednostka w połowie kawaleryjska a w połowie zmotoryzowana, walcząc między innymi pod Petrikowką.
 
Do wiosny 1942 r. słynny pułk kawalerii włoskiej 3º Reggimento "Savoia Cavalleria" znajdował się w składzie omawianej dywizji, jednak po jej całkowitej motoryzacji pułk ten wyłączono z tej dywizji razem z pułkiem kawalerii 5º Reggimento "Lancieri di Novara", orzaz pułkiem artylerii konnej 3º Reggimento artiglieria a cavallo i posłużyły do utworzenia Zgrupowania Kawalerii "Barbò" (Raggruppamento Truppe a Cavallo "Barbò"). Gdy wię odbyła się ostatnia i najsłunniejsza szarża włoskiej kawalerii w bitwie pod Izbušenskij dnia 23 sierpnia 1942 3. Pułk "Savoia Cavalleria" nie należał już do tej dywizji.
zas_mini_super_T.png
 
 

b_994_654_16777215_00_images_schematy_3DS_5_08_41aa.jpg

Tu można porównać ten schemat z organizacją niemieckiej kawalerii z końca wojny / Per saperne di più

 

3ª Divisione Celere "Principe Amedeo Duca d'Aosta" 5 sierpnia 1941

 
Kawaleria:
3º Reggimento "Savoia Cavalleria" (pułk. W. Poccetti) 
I Gruppo squadroni su due squadroni cavalieri
II Gruppo squadroni su due squadroni cavalieri
5º Squadrone mitraglieri
 
5º Reggimento "Lancieri di Novara" (pułk. E. Giuliana) 
I Gruppo squadroni su due squadroni cavalieri
II Gruppo squadroni su due squadroni cavalieri
5º Squadrone mitraglieri
 
Pułk bersalierów przewożonych samochodami:
3º Reggimento bersaglieri (pułk. A. Caretto)
XVIII Battaglione bersaglieri autotrasportati
XX Battaglione bersaglieri autotrasportati
XXV Battaglione bersaglieri autotrasportati
2ª Compagnia bersaglieri motociciclisti
3ª Compagnia bersaglieri motociciclisti
122º Autoreparto leggero
 
Batalion czołgów lekkich:
III Gruppo Carri Leggeri "San Giorgio" z tankietkami L3/33 I czołgami rozpoznawczymi L6/40
 
Artyleria:
3º Reggimento artiglieria celere "P.A.D.A." (pułk. C. Colombo)
I Gruppo ippotrainato su due batterie da 75/27 Mod. 1912
II Gruppo motorizzato su due batterie da 75/27 Mod. 1912
III Gruppo motorizzato su due batterie da 75/27 Mod. 1912
 
172ª Compagnia controcarro
173ª Compagnia controcarro
 
Łączność i saperzy:
103ª Compagnia genio trasmissioni
105ª Compagnia genio
 
Zabezpieczenie sanitarne:
73ª Sezione sanità
20ª Unità chirurgica
837º Ospedale da campo
159º Ospedale da campo
 
Żandarmeria:
355ª Sezione CC.RR.
356ª Sezione CC.RR.
 
Nie jest wykluczone, że w tym czasie dywizja dysponowała jeszcze batalionem moździerzy:
99° Battaglione mortai da 81

 

zas_mini_super_T.png

 
 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.