Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Artykuł archiwalny 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_1.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_2.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_3.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_4.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_5.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_6.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_7.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_8.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_9.jpg

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_Bieg_mor_koman_bieg_10.jpg