Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski
  • MIAS (Mitragliatrice d'Assaulto)

    Pojazdy motomitragliatrice MIAS i MORAS są bardzo ciekawym przykładem poszukiwań nowych rozwiązań chroniących piechotę podczas poruszania się po polu walki. Już podczas I WW powstawały pomysły na kuloodporne zbroje czy tarcze a nawet na rodzaj pancernego wózka w którym poruszał się żołnierz idąc na czworaka. Kończyły się one mniej lub bardziej tragicznie a ochrona była często iluzoryczna.

     

     

  •  
    Tankietka T-27Duża część Polaków pozostaje w przekonaniu, że tankietki to przedwojenna specyfika Wojska Polskiego. Jeśli już kogoś się pyta: „kto wyprodukował najwięcej tankietek?”, to co bardziej obeznani wymieniają jeszcze Włochów lub podejrzewają o to Anglików. Rzeczywiście w Internecie znalazłem fantastyczne liczby dotyczące produkcji tankietek włoskich opiewające na 2.500, 3.500, czy nawet rekordowe 5.000 sztuk! To może mylić. Jednak tankietkową palmę pierwszeństwa dzierżą Rosjanie a o tym to już mało kto wie. Nie można się też temu dziwić, bo o ile włoskie i polskie tankietki wzięły udział w II WW to o udziale w niej T-27 raczej nikt nic nie wie.