Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski
  • Tankietki CV 29 (Carro Veloce 1929)W latach dwudziestych Anglicy wymyślili serię małych opancerzonych pudelek na gąsienicach, które zelektryzowały wojskowych w niemal wszystkich krajach świata, dając impuls do światowego rozwoju nowej kategorii pojazdów w Polsce zwanych tankietkami. Jednak najbardziej znana na świecie konstrukcja tankietek Carden-Loyd Mark VI brytyjczyków Sir Johna Cardena and Viviana Loyda, nie była nawet pierwsza na świecie, bo w Anglii jako pierwszy przedstawił pierwowzory podobnych pojazdów major Giffard LeQuesne Martel, którego konstrukcje nie doczekały się rozwoju, ale stały się impulsem dla licznych konstruktorów i firm.

  •  
    Tankietka T-27Duża część Polaków pozostaje w przekonaniu, że tankietki to przedwojenna specyfika Wojska Polskiego. Jeśli już kogoś się pyta: „kto wyprodukował najwięcej tankietek?”, to co bardziej obeznani wymieniają jeszcze Włochów lub podejrzewają o to Anglików. Rzeczywiście w Internecie znalazłem fantastyczne liczby dotyczące produkcji tankietek włoskich opiewające na 2.500, 3.500, czy nawet rekordowe 5.000 sztuk! To może mylić. Jednak tankietkową palmę pierwszeństwa dzierżą Rosjanie a o tym to już mało kto wie. Nie można się też temu dziwić, bo o ile włoskie i polskie tankietki wzięły udział w II WW to o udziale w niej T-27 raczej nikt nic nie wie.