Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (świat)

schematy_piechota.png Żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej z początków zmagań na Pacyfiku.

schematy_piechota.png Agresja niemiecka na Polskę 1 września 1939 r. zapoczątkowała koszmar sześcioletniej wojny podczas którego na cały świecie zginęło ok. 72 miliony ludzi z tego 47 milionów cywilów. Jednak z tego jedynie 11 milionów zginęło po stronie państw Osi a aż 61 milionów po stronie Aliantów. Dlatego data 1 września 1939 r. pozostaje najczarniejszą datą w historii ludzkości a szczególnie w historii Polski. W wyniku wojny z pośród obywateli Polski zginęło ok. 5.600.000 ludzi czyli 16,07%. Z tego 160.000 żołnierzy w walce, a pozostali to cywile w tym ok. 3.000.000 obywateli polskich narodowości Żydowskiej. Był to holokaust nie tylko narodu Żydowskiego, ale takż narodu Polskiego. Uprzedzam, że dane te przytaczam za Wikipedią, bo jakieś trzeba przyjąć i różnią się one w wielu źródłach. Nie ma jednak wątpliwości, że to nasz kraj zapłacił najwyższą cenę za szaleństwa Hitlera, bo przemawiają za tym też straty materialne i wszelkie inne statystyki. Warto by pamiętali o tym fascynaci historii i to nie tylko w Polsce.

schem_lotnictwo.png Atak na Pearl Harbor na zawsze zmienił Amerykę, podobnie jak zamach z 11 września 2001 roku, będący porównywalnym szokiem. Z pewnego, ale polemicznego, punktu widzenia można powiedzieć, że ataku na Pearl Harbor dokonali komandosi. Bo jak można traktować elitę japońskiego lotnictwa, szkoloną od lat i doświadczoną w walkach w Chinach a później przez kilka miesięcy przygotowywaną do wykonania jednego perfekcyjnego ataku? Dzięki temu atak powiódł się znakomicie, mimo pewnego zamieszania w jego wykonaniu wynikającego z mylnego odczytania przez dowódców grup sygnału dowódcy ataku. 

sch_kaw.png Oddziały kozackie u boku Wehrmachtu powstawały już od jesieni 1941 r. Po kilkumiesięcznych staraniach jesienią 1942 r. udało się uzyskać zgodę na powstanie dywizji kozackiej. Jednak na dowódcę dywizji wyznaczono niemieckiego kawalerzystę i arystokratę znającego język rosyjski pułkownika Helmutha von Pannwitza.

schematy_piechota.png 

Bitwa o Kretę nigdy nie przestanie być obiektem fascynacji i dywagacji, co by było gdyby… Gdyby np. co by było gdyby, ppłk Andrew wykazał się bitnością i inicjatywą i nie wydał wieczorem 20 maja 1941 r. rozkazu odwrotu dla swojego 22 batalionu, co doprowadziło do utraty kluczowego dla wydarzeń lotniska Maleme.

schematy_piechota.png  Umundurowanie polowe oficera Armii Czerwonej oddziału zwiadowczego z końca wojny w niczym nie przypominało już tego z jej początkowego okresu. 

schem_lotnictwo.png   Umundurowanie i wyposażenie pilota lotnictwa wojsk lądowych Cesarstwa Japonii z lat 1943-1945