Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (świat)

schem_panc.pngPorucznik (Leutnant) niemieckich wojsk pancernych Wehrmachtu (Panzerwaffe). Polska, kampania wrześniowa 1939 r. 

 

sch_MAS.pngTak wyglądali żołnierze oddziałów desantowych Kriegsmarine między innymi w czasie inwazji na Danię i Norwegię.

schematy_piechota.pngMiędzy 24 grudnia 1943 a 17 kwietnia 1944 roku, Armia Radziecka przeprowadziła dnieprowsko-karpacką operację, atakując z przyczółków na Dnieprze. Stawką tej operacji było odcięcie III Rzeszy od złóż ropy naftowej pod Ploeszti, co w konsekwencji miało ograniczyć mobilność wojsk niemieckich i uziemić Luftwaffe.

 schematy_piechota.pngTak wyglądał żołnierz jugosłowiański, gdy 6 kwietnia 1941 r., wojska niemieckie i włoskie a później jeszcze węgierskie i bułgarskie najechały na Jugosławię. Kolejny Blitzkrieg Hitlera stał się faktem i już 17 kwietnia Jugosłowianie skapitulowali. Często ogólnikowo wspomina się, że w wojnie tej uczestniczyli także Włosi, ale raczej nie przypisuje się im większej roli. Tymczasem Regio Esercito walczyło w Jugosławii poważnymi siłami. W całej kampanii bałkańskiej do której zalicza się też wojnę w Grecji, Włosi stracili wiosną 1941 r. około 14.000 zabitych i 25.000 zaginionych i rannych. Sama tylko 2 Armia włoska walcząca tylko w Jugosławii, bo atakowała to państwo od północy straciła 3.334 zabitych, rannych i zaginionych.

 

schematy_piechota.pngZ uwagi na wiodący temat tej strony artykuły o Afrika Korps (po niemiecku: Deutsche Afrikakorps, a w skrócie: DAK) w związku z włoskimi oddziałami i walkami w Afryce będą licznie pojawiać się w innych wątkach. Był jedną z najważniejszych i najbardziej znanych jednostek niemieckich, która walczyła w Afryce w latach 1941-43 i stała się później główną siłą niemiecko-włoskiej Armii Pancernej Afryka (Panzerarmee Afrika).

schematy_piechota.pngTakie proste wynalazki jak kurtka watowana i walonki uratowały wiele żołnierskich istnień w surowym klimacie. Ponieważ kurtka watowana była podczas wojny chętniej noszona od sukiennego szynela stała się niemal znakiem rozpoznawczym żołnierzy ze wschodu. Tak ubrani żołnierze walczyli w bitwie pod Moskwą, pod Stalingradem i odblokowywali Leningrad.

sch_piech_spad.pngHistoria 82 Dywizji Spadochronowej (82nd Airborne Division) armii USA, jest tak bogata, że nie da się opisać w jednym artykule, bo dywizja ta istnieje po dziś dzień i znajduje się w stałej gotowości bojowej w ramach sił szybkiego reagowania armii amerykańskiej. Dywizja piechoty o tym numerze istniała już podczas I WW, ale po wojnie została rozwiązana. Reaktywowano ją podczas kolejnej wojny.