Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

schematy_piechota.pngTak wyglądał szeregowiec z 1 AWP, podczas przełamywania Wału Pomorskiego" na początku lutego 1945 roku, Była to pierwsza samodzielnie przeprowadzona i zakończona sukcesem operacja 1 AWP za co zapłaciliśmy olbrzymimi stratami 4.424 żołnierzy zabitych, zaginęło bez wieści 2.374, a dalszych 1.051 zostało rannych. Były to jedne z najkrwawszych walk stoczonych przez ludowe Wojsko Polskie podczas II WW. Przełamania wału dokonał 11 pułk piechoty z 4 DP fortelem, rozpoczynając natarcie po zmierzchu i kierując się przez bagna na wzgórze 122,1, dzięki czemu ominięto bunkry na przesmyku Morzyca. Jednak nie od razu osiągnięto sukces, gdyż pierwszy atak został odparty a kolejne ataki dopiero ok. 3.00 nad ranem zakończyły się zwycięstwem. Pułk zapłacił za to stratą 121 zabitych i 130 rannych. Po przełamaniu wału wojska polskie ruszyły w kierunku Kołobrzegu.

schematy_piechota.png"KBW został powołany w maju 1945 r., natychmiast po zakończeniu działań wojennych, dla "likwidacji reakcyjnego i antypolskiego podziemia zbrojnego". W jego sklad weszły liniowe jednostki WP o łącznym stanie ok. 30.000 żołnierzy. Znaczna część kadry dowódczej KBW, tak jak i w całym ówczesnym WP, stanowili oficerowie radzieccy w polskich lub niby-polskich mundurach"

sch_kaw.png   Kawaleria w przedwojennym wojsku polskim odgrywała wyjątkową rolę.

sch_hed.png  Podczas swoich wizytacji wojsk generał Władysław Sikorski uzywał mundurów polowych, np podczas wizytacji polskich wojsk pancernych w W. Brytanii, choć najwięcej znanych zdjęć to zdjęcia w mundurach galowych.  

schematy_piechota.png  Wyposażenie i umundurowanie oficera wojsk polskich u boku Armii Czerwonej było produkcji radzieckiej, ale nawiązywało niekturymi elementami do umundurowania przedwojennego, np. rogatywką czy krojem bluzy mundurowej, tylko "orzełek piastowski" na czapkach, bez korony był i trochę kawkę przypominał... Mimo tego sarkazmu daleki jestem jednak od negowania znaczenia ludowego Wojska Polskiego. Przeróżne były „polskie drogi” 

schematy_piechota.png Umundurowanie, ekwipunek i uzbrojenie strzelca piechoty polskiej - kampania 1939 r.