Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Najlepsze grupy rekonstrukcyjne

DSC_0689a.jpg Grupa pisze o sobie: "Próbujemy rozpowszechnić dawne zwyczaje szlacheckie, przybliżyć wartości, którymi kierowali się Panowie Bracia, przypomnieć dni świetności i chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów." Na pikniku z okazji dnia dziecka prezentowali uzbrojenie średniowieczne.

 

 

Zdjęcia Maciej Tomaszewski

ajap13.png Wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy japońskich walczących na wyspach Pacyfiku, jest u nas mało znane i intrygujące. Możemy je poznać dzięki pierwszej w Polsce grupie rekonstruktorskiej demonstrującej tamten okres czasu. Polecam, zdjęcia są interesujące:

zas_mini_super_T.png

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski